De som börjar arbeta hos oss som moppare kommer direkt in i vår introduktion och Steg 1- utbildning. Vi har alltid en introduktion på kontoret följt av tre moppningstillfällen tillsammans med någon av våra handledare. Detta ger oss möjlighet att lära känna de som kommer till oss samtidigt som de lär känna mopp.nu. Vi får också en bra känsla för vår nya moppares kunskap och erfarenhet i yrket. En del kommer inte längre än till introduktionen. Det kan t.ex. bero på att vi inte anser att kvaliteten håller, eller kommer att hålla, men det kan också bero på att mopparen känner att arbetet inte passar in i livet. De som fortsätter sitt samarbete med oss efter introduktionen kommer in i Steg 1.

Steg 1 är första delen i vår internutbildning. Hur länge man är i den fasen varierar. Ibland beror det på hur kvaliteten på sitt arbete är men oftast på hur många timmar man arbetar. Vi vill att man under denna del blir en del av mopp.nu och att tilliten är god och ömsesidig. Steg 1 pågår i regel under 3-6 månader och avslutas med godkända tester och kvalitetskontroller.

Steg 2 går djupare ner i vad det innebär att vara en moppare. Man kommer djupare ner i våra värderingar. Det innebär också större förståelse för kunders olika behov och önskemål men också större kunskaper om material, medel och städteknik. Även Steg 2 pågår i 3-6 månader och avslutas med godkända tester.
Förutom våra Steg 1 och Steg 2 så har vi även internutbildningar för att bli handledare, fönstermoppare och plusmoppare.