Vi bryr oss mycket om miljön. Det måste vi alla göra! Samtidigt som vi vill göra ett professionellt jobb hos dig så vill vi göra så lite skada på miljön som möjligt. Det betyder att vi som standard använder oss av produkter när vi moppar som inte skadar miljön. I vår löpande moppning använder vi oss av biotekniska medel, såpa och mikrofibertrasor. Det gör rent och tar bort smuts och bakterier. Dessutom lämnar de biotekniska medlen kvar några goda bakterier som jobbar tills nästa gång vi kommer. Vi väljer att inte blanda in kemikalier i onödan. Dels för miljön men också för att kemikalier och bioteknik inte jobbar så bra tillsammans, det är bättre att hålla sig till den ena sorten. Det handlar inte om att välja bort allt som fungerar. Det handlar om att välja annat som fungerar minst lika bra men på ett smartare sätt.

Vid andra sorters moppningar, t.ex. stormoppning eller flyttmoppning, så händer det att vi använder oss av kemikalier. Då vi kommer till fläckar och smuts och kemikalierester (vilket det blir av vanliga städmedel) så blir det helt enkelt för tungt att börja direkt med bioteknik. Det våra goda bakterier gör är att först bråka med kemikalierna och tvätta bort dem innan de kan börja jobba med smutsen. Det sliter för mycket på vår personal och tar för lång tid. Då kompletterar vi med kemikalier för att sen vid ett andra tillfälle använda endast bioteknik.

Ett annat område där vi försöker tänka på vår miljö är våra resor. De flesta jobb vi gör reser vi kommunalt till. Det är bättre ur miljösynpunkt men gör det också möjligt för dem utan körkort att få jobba med oss.