mopp.nu arbetar med hållbar livskvalitet. Service och en förenklad tillvaro för våra kunder får inte inverka negativt på vår miljö eller ske på bekostnad av andra. Vår hållbarhetspolicy är en av grundstenarna till vår verksamhet. Vi arbetar ständigt för att utveckla vårt miljöarbete, personalarbete och våra rutiner för utvärdering och uppföljning av dem. Vi vill försäkra oss om ständig förbättring.

Vår policy för miljö säger att:

 • Vi ska alltid sträva efter att förbättra vårt miljöarbete
 • Miljömedvetenheten ska hållas levande i företaget genom utbildning, återkommande uppföljning och egenkontroll
 • Vårt miljöledningssystem ska vara i ständig utveckling och utvärdering
 • Vi ska sträva efter att med god marginal följa gällande miljölagstiftning och förordningar
 • Vi ska sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan till ett minimum inom företagets alla områden

Vår policy för personalarbete säger att:

 • Vi ska ständigt arbeta med att förbättra villkoren och arbetsmiljön för vår personal
 • Vi ska, så långt det är möjligt, sträva efter att bidra till stabilitet för vår personal
 • Vi ska ha en platt organisation där alla får och tar ansvar för sin del i helheten
 • Vi ska anställa personal som visar möjlighet och ambition att utveckla och hålla hög kvalitet i arbetet och som möter våra krav
 • Internutbildning ska löpande erbjudas i samband med återkommande uppföljning och egenkontroll
 • Vi ska sträva efter att personalgruppen ska bestå av, och respektera, olika kulturella bakgrunder, olika religiösa tillhörigheter samt olika kön
 • Det gemensamma arbetsspråket ska framför allt vara svenska
 • Vi ska uppmuntra vår personal att utvecklas och ha personliga mål i livet