Hållbarhet

Hållbarhet är ett svårdefinierbart begrepp. Brundtlandrapporten som är en grund i målsättningen om hållbar utveckling säger:

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För oss betyder det att vi fokuserar på social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi vill vara delaktiga i att bygga ett dynamiskt samhälle där vi alla får plats och får delta. Det är också av största vikt att vi tar hand om vår miljö på bästa sätt och minskar vårt utsläpp och förstörelse.

Livskvalitet

Livskvalitet är olika saker för oss alla. Det vi kan göra som höjer livskvalitet för många är att vara en ...
Läs Mer

Hållbarhetspolicy

mopp.nu arbetar med hållbar livskvalitet. Service och en förenklad tillvaro för våra kunder får inte inverka negativt på vår miljö ...
Läs Mer

Innu-science

Rengör med goda bakterier! Vi har valt att använda oss av Innu-Science biotekniska produkter. Bioteknik är att använda mikroorganismer, bakterier, ...
Läs Mer

Miljö

Vi bryr oss mycket om miljön. Det måste vi alla göra! Samtidigt som vi vill göra ett professionellt jobb hos ...
Läs Mer

Socialt

När mopp.nu pratar om social hållbarhet så menar vi att det vi gör ska inverka gott på de människor vi ...
Läs Mer