Nyhetsbrev september 2014

Kära Kunder!

Vi har haft en underbar och varm sommar och jag hoppas att ni fått njuta av solen och dess värme. Vi vill tacka er för det förtroende ni visar oss då vi får vara med och ta hand om era hem. Då hösten och vintern nu närmar sig hoppas vi att vi får fortsatt förtroende från er.

Sedan ett år tillbaka har vi ett nytt affärssystem där schema för personalen, tidsrapportering och fakturering hänger ihop. Detta har förbättrat vårt arbete och vi märker att färre misstag sker både för personalen med tidsrapportering och löner och i vår fakturering till er som kund. Under hösten kommer vi fortsätta att arbeta med vårt kvalitetsarbete i våra uppdrag och administrativt. Vi vill att vår personal ska trivas hos oss och att Du ska förbli nöjd med vårt arbete.

Ny prisbild

Från och med den första november har vi en prishöjning på gång för att täcka våra ökade kostnader. Vi höjer våra priser 5-7% vilket innebär att priset mån-ons blir 187 kr/timmen och tors-fred 207 kr/timmen efter skatteavdrag. Precis som förut tar vi inte ut några extra framkörningsavgifter eller kostnader för material. På de fakturor vi skickar ut brevledes kommer vi dock lägga på en faktureringsavgift på 25 kr för att täcka hanteringskostnaden.

Gifter i hemmet

Till sist vill bi bjuda på en artikel vi tagit fram tillsammans med Agnes Pörge om gifter i hemmet. Artikeln fokuserar på barnrum och de giftiga kemikalier som ofta finns där.

Med vänlig hälsning

Katarina Heinebäck
VD
Ett rent sinne AB

PDF: Nyhetsbrev september 2014 – mopp.nu

Kommentera