På hushållsnära tjänster får du 50% skattereduktion på beloppet!

Priserna på mopp.nu är den faktiska prisbilden som du får betala. Vi har redan tagit bort dina 50 % rabatt på beloppet!

mopp.nu administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket för att göra det så smidigt som möjligt för dig som kund. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida. Hos Skatteverket kan du också ta reda på hur mycket du har utnyttjat av din skattereduktion och hur mycket du är berättigad till. Om du inte har så stor inkomst som beskattas kan det vara bra att se hur mycket skattereduktion du har rätt till.